P r a ž u p n i j a  S v e t e g a  U r h a


Parrochia Pieve Matrice di Sant'Ulderico


Dolina pri Trstu - Dolina presso Trieste - Dolina bei Triest

(San Dorligo della Valle / Dolina)

img107
manin 12
img106

DOLINSKA PRAFARA V 21. STOLETJU
Prafarna cerkev 

SVETEGA URHA ŠKOFA IN SPOZNAVALCA

v Dolini pri Trstu


PODRUŽNIŠKE CERKVECerkev svetega Martina

na griču Brce nad Dolino


Cerkev Svete Trojice

v naselju Kroglje

 
Cerkev svetega Antona puščavnika

v vasi Prebeneg

IZ ZGODOVINE DOLINSKE PRAFARELeta 1714 je dolinska pražupnija zaobjemala 24 vasi, 34 cerkva, 5000 du.

Med cerkvami so bile sledeče:


Prafarna cerkev Sv. Urha

Cerkev Sv. Martina v Dolini

Cerkev Sv. Andreja v Dolini (ne obstaja več)

Cerkev Sv. Trojice v Dolini

Cerkev Sv. Ivana Krstnika v Boljuncu

Cerkev Sv.  Roka na Koromačniku (ne obstaja več)

Cerkev Sv. Mihaela arhangela v Boljuncu

Cerkev Sv. Matere Božje na Pečah

Cerkev Sv.  Antona v Zabrežcu

Cerkev Sv. Lovrenca na Jezeru

Cerkev Sv. Elije v Dragi

Cerkev Sv. Tomaža na Gročani

Cerkev Sv. Uršule v Logu

Cerkev Sv. Jurija v Ricmanjih

Cerkev Sv. Trojice na Katinari

Cerkev Sv. Marije Magdalena v Bazovici

Cerkev Sv.  Antona Pad. v Lipici

Cerkev Sv.  Mihaela Arh. v Lokvi

Cerkev Sv. Socerba na Socerbu

Cerkev Sv. Roka na Beki

Cerkev Sv. Lovrenca in Sv. Petra v Klancu

Cerkev Sv. Marije Magdalene in Sv. Sabe v Podgorjah

Cerkev Sv. Jere v Prešnici

Cerkev Sv.  Sebastjana v Terpcih

Cerkev Sv. Antona v Prebenegu.