P r a ž u p n i j a  S v e t e g a  U r h a


Parrochia Pieve Matrice di Sant'Ulderico


Dolina pri Trstu - Dolina presso Trieste - Dolina bei Triest

(San Dorligo della Valle / Dolina)

10
cerkveni in društveni pevski zbor V:Vodnik, pevovodj Josip Pangerc
DSC05604
manin 198
DSC05602
DSC05600
manin 12
DSC05605
DSC_0815
DSC05605
IMG_6864

Goršičeve orgle v dolinski farni cerkvi  

Op: XXXII.  A.D. 1879

ZGODOVINA ORGEL


Dolinske goršičeve orgle predstavljajo izreden primer koncertnega glasbenega inštrumenta, ki se je skoraj v celoti ohranil do današnjih dni in je zato edini primer v tržaški pokrajini. Te orgle so tudi zadnje mehanske orgle, ki jih je Goršič izdelal. Resnici na ljubo je bilo glasbilo – ki so ga občani igrali tudi v obdobju, ko so bile slovenske pesmi prepovedane – v zelo slabem stanju in je bilo potrebno hitre in temeljite obnove, saj ga od leta 1908 ni nihče temeljito obnovil ali pregledal.


Dragoceni inštrument, ki krasi dolinsko pražupnijsko cerkev svetega Urha škofa je orglarski mojster Franc Goršič (1836-1898)  iz Ljubljane zgradil leta 1879. Goršič sodi med najboljše slovenske orglarske mojstre. Izdelovanja orgel pa se je izučil v Ljubljani in na Dunaju. Kot prvovrstnega intonaterja so ga cenili doma in v tujini. Tekom 39 let pa je napravil 66 orgel. 


Dolinske orgle, ki nosijo naslov “Op. XXXII.” so v dolinsko cerkev prišle po zaslugi rodbine veleposestnikov Pangerc in dolinskega dekana Jurija Jana. Ni naključje, da se je sočasno v tistem obdobju še mladi Josip Pangerc šolal v Ljubljani in obiskoval tudi Orglarsko šolo Ceciljinega društva ljubljanske nadškofije. Po njegovem ponovnem prihodu v Dolino pa so bile orgle pripravljene in na ta inštrument je igral vse do njegove smrti leta 1925.


Na orgelski omari pa napis iz leta 1879 spominja tudi na otvoritev orgel in na mecena in dolinskega nadžupana in posestnika Jožefa Jakoba Pangerca.


Dolinske goriščeve orgle predstavljajo izreden primer koncertnega glasbenega inštrumenta, ki se je skorja v celoti ohranil do današnjih dni in je zato eden izmed redkih primerov v tržaški pokrajini.OBNOVA ORGEL 2018-2020


Najprej smo med najizkušenimi izdelovalci dobili najbolj primernega za obnovo tega zgodovinskega inštrumenta (ki v notranjosti šteje skoraj tri tisoč piščali) nato pa sestavili ekonosmki načrt.

V sodelovanju z Italijanskim Ministrstvom za Kulturo, Tržaško škofijo, Italijansko škofovsko Konferenco in drugimi sodelavci, so se po enoletnem načrtovanju dolinske orgle lahko preselile v orglarsko delavnico ŠKRABL v Rogaško Slatino. To se je zgodilo v mesecu avgustu 2019. 

Trenutno so orgle še na temeljitem restavriranju in v letošnjem letu se bodo ponovno vrnile v dolinsko farno cerkev.