Dolina pri Trstu - Dolina presso Trieste - Dolina bei Triest

(San Dorligo della Valle / Dolina)

P r a ž u p n i j a  S v e t e g a  U r h a


Parrochia Pieve Matrice di Sant'Ulderico

Altpfarrei Sankt Ulrich bei Triest


Gospod Klemen Zalar

župnik dolinske pražupnije

Sv. Urha škofa in spoznavalca

STIK / CONTATTI


ŽUPNIJA SV. URHA ŠKOFA IN SPOZNAVALCA

PRAŽUPNIJSKA CERKEV SV. URHA 

VELIKI TRG, DOLINA PRI TRSTU I-34018


...............................................................


PARROCCHIA PIEVE MATRICE DI SANT'ULDERICO

CHIESA PLEBANIALE DI SANT'ULDERICO 

PIAZZA CENTRALE - DOLINA I-34018 


................................................................


ALTPFARREI SANKT ULRICH BEI TRIEST

MUTTERKIRCHE VON ST. ULRICH 

DOLINA BEI TRIEST I-34018


................................................................


Župnišče/Canonica/Pfarrhof

loc. Dolina, 87  34018

San Dorligo della Valle/Dolina


TEL PISARNA / TEL UFFICIO

+39 373 8027314

TEL GSM

+39 040 228129

................................................................

ARCHIVIO PLEBANALE E DECANALE:

PRAŽUPNIJSKI IN DEKANIJSKI ARHIV:

ARCHIV DES MUTTERKIRCHE UND DES DEKANATS:

arhiv@dolina-pieve.eu

................................................................

VODENI OBISKI / VISITE GUIDATE


beniculturali@dolina-pieve.eu

................................................................

www.dolina-pieve.eu